KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON FİZYOTERAPİSTLERİ KİMDİR ?

Kardiyopulmoner fizyoterapisti, en az 4 yıllık fizyoterapi rehabilitasyon lisans eğitimini alarak fizyoterapist ünvanı almış, kardiyopulmoner rehabilitasyon alanında özelleşmiş fizyoterapistlerdir. Kardiyopulmoner fizyoterapistler; her yaş grubunda, bebek, çocuk, yetişkin ve yaşlılarda çeşitli konjenital veya sonradan edinilen kardiyovasküler ve pulmoner bozukluk ya da hastalıkların fizyoterapi ve rehabilitasyonu üzerinde özelleşmişlerdir. Kardiyopulmoner Rehabilitasyon programları; fonksiyonel kapasitede artış, psikolojik iyilik hissinde gelişme, tekrarlı hastane yatışı ve sağlık bakım harcamalarında azalma ve prognozda iyileşme ve semptomlarda azalma sağlayarak yaşam kalitesinin artmasına yardımcı olur. Kardiyopulmoner fizyoterapistleri genel fizyoterapi bilgisi üzerine, kardiyopulmoner anatomi ve fizyoloji, klinik egzersiz fizyolojisi, çeşitli kardiyovasküler ve pulmoner bozukluk ve hastalıklarda ortaya çıkabilecek patofizyolojik değişiklikler ve egzersiz kapasitesindeki kısıtlılığın ve normalden sapmaların kaynağı, bu sıkıntıların giderilmesine yönelik geliştirilebilecek yaklaşımlar hakkında bilgi sahibidirler. Ayrıca yoğun bakım, cerrahi sonrası, palyatif bakım gibi farklı alanlarda kullanılan kardiyopulmoner fizyoterapi yaklaşımları bilirler. Kardiyopulmoner fizyoterapistleri, kanıta dayalı uygulamaya, niteliğin geliştirilmesi yaklaşımlarına ve bilişime önem veren, hasta merkezli tedavi vermek üzere eğitilmişlerdir.


SIKÇA SORULAN SORULARA GERİ DÖN

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun